EXTENSOR CARPI RADIALIS BREVIS MIŠIĆNO PORIJEKLO, ANATOMIJA I FUNKCIJA | KARTE TIJELA - LJUDSKO TIJELO

Extensor carpi radialis brevisIzbor Urednika
Pročitajte priču
Pročitajte priču
Ekstenzor carpi radialis brevis mišić pomaže u kretanju ruke. Točnije, otima i pruža ruku na zglobu zgloba. Mišić radi zajedno s ekstenzorom carpi radialis longus koji se nalazi u blizini.