ANATOMIJA, FUNKCIJA I PODRIJETLO POMOĆNOG ŽIVCA | KARTE TIJELA - LJUDSKO TIJELO

Pomoćni živacIzbor Urednika
Pokrivaju li planovi Medicare Advantage međunarodna putovanja?
Pokrivaju li planovi Medicare Advantage međunarodna putovanja?
Pomoćni živac je kranijalni živac koji kontrolira kretanje određenih mišića vrata. Izgled je smotan. Podijeljen je na kralježnični i lubanjski odjel, ali njegov se kranijalni dio često zanemaruje.